Biogaz Enerjisi

Biyogaz organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, farklı mikroorganizma gruplarının varlığında, biyometanlaştırma süreçleri (havasız bozunma- biyolojik bozunma – mikrobiyal bozunma – anaerobik fermentasyonun kontrollü süreci) ile elde edilen bir gaz karışımıdır.

Biyogaza “Bataklık Gazı”, “Gübre Gazı”,”Gobar Gaz” gibi isimler de verilmektedir. Biyogaz; renksiz, yanıcı, ana bileşenleri metan ve karbondioksit olan, az miktarda hidrojen sülfür, azot, oksijen ve karbonmonoksit içeren bir gazdır. Genellikle organik maddenin %40-%60 kadarı biyogazadönüştürülür. Biyogazın genel bileşimi %60 CH4 ve %40 CO2’den oluşmakta ve ısıl değeri 17–25 MJ/m3’tür.  Geri kalan artık ise kokusuz, gübre olarak kullanmaya uygun bir katıveya sıvı atıktır.

Organik bazlı atık/ artıkların oksijensiz ortamda (anaerobik ) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz – kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimininde organik maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; %40–70 metan, %30–60 karbondioksit, %0–3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gazkarışımdır.

Biyogaz esnek yakıt sistemine sahip motorlarda kullanılabilir.Biyogazın motor yakıtı olarak kullanılabilmesi için saflaştırılması ve sıkıştırılması gerekir.Bünyesindeki su, H2S ve partiküller uzaklaştırılan biyogaz;doğal gaz kalitesindedir.Büyük kapasiteli tesislerde özellikle mısır silajından üretilen Biyogaz; saflaştırma işleminden sonra doğrudan doğal gaz şebekesine verilmekte elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

Nadel Mühendislik, biyogaz enerjisi alanında proje geliştirmeden başlamamak üzere kurulum ve bakım-işletme süreçlerinde çözüm odaklı anahtar teslimi çözümler vermektedir. Bu alanda firmamız en alt düzeyden en üst düzeye dek, geniş ürün ve çözüm yelpazesine sahiptir.

Nadel Mühendislik olarak biyogaz enerji sistemleri kapsamındaki hizmet faaliyetlerimiz;

  • Saha geliştirme hizmetleri
  • Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması
  • Elektik ve inşaat projeleri hazırlanması ve dosyalarının onaylatılması
  • Elektrik lisans başvuru sürecinin yürütülmesi
  • Uygun dönüştürücü sistem, inverter ve taşıyıcı konstrüksiyon seçimi ve tedariği
  • Biyogaz santrallarının anahtar teslimi bazında inşaat ve montajı
  • Test ve devreye alma işlemleri
  • Veri izleme ve görüntüleme hizmetleri
  • İşletmeye geçen tesisin teknik ve ticari olarak işletilmesi

Biyogaz enerji sistemi çözümlerimiz ile ilgili hizmet talebiniz için iletişim menüsünde yer alan bilgilerle bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Biyogaz