Topraklama Ölçümleri

Topraklama ölçümü bir binada yer alan topraklama değerinin ölçülmesi için yapılan işlemin adıdır. Bu işlem sonucu bir topraklama raporu hazırlanır. Topraklama ölçümü elektrik mühendisliği eğitimi almış ve topraklama konusunda sertifikası olan kişiler tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Topraklama ölçümleri kalibrasyonu yapılmış topraklama ölçüm cihazları ile gerçekleştirilir. Topraklama ölçümü için kullanılan temel cihazlar şunlardır: Yapılacak ölçümün cinsine göre, manyetolu ya da manyetosuz meğer cihazı ( toprak direnci test cihazı) kullanılır. Topraklama ölçümleri kendi içinde iki yöntem ile gerçekleştirilir. Bunlardan ilki normal ölçümdür. Diğeri ise kolaylaştırılmış ölçüm metodudur.

Topraklama ölçümü genel olarak şu aşamalarda gerçekleşir: Burada karşımıza çıkan en temel kavram topraklama direncidir. Zaten bu noktada ölçülen de topraklama direncidir. Topraklama direnci, toprağın elektrik akımı geçirdiği sırada gösterdiği dirence verilen isimdir. Toprak bir iletkendir. Kendisine ait bir direnç katsayısı vardır. İşte meger cihazı ile ölçülen bu direnç değeridir. Toprağın özgül direnci bulunduğu yere göre değişir. Örneğin bataklık ortamında 30 iken taşlı zeminde bu rakam 3000’ lere kadar çıkabilmektedir. Toprak değeri ne kadar düşük olursa sistem o kadar sağlıklı olur.

Topraklama ölçümünde en bilinen yöntem bakır kazıkların 3 ayrı noktaya çakılarak yapılması ile gerçekleşir. Yani 2 kazıklı, 3 problu olarak elektrotlar toprağa 5 ile 10 metre arası olabildiğince derin bir biçimde çakılır. Topraklama barasına bir kablo bağlanır ve topraklama barası ayrılır. Potansiyel elektrotlarına ve akım elektrotlarına da birer kablo bağlanır. Bu yapılan işlem sırasında ortam nemli olursa yapılacak çalışma daha kolay olacak ve topraklama direnci düşük çıkacaktır. İsten de zaten direncin düşük çıkmasıdır. Burada ölçüm yapılmadan önce sağlıklı sonuç elde etmek için çakılan kazıkların en az birkaç gün çakılı kaldıktan sonra ölçüm yapılması gerekmektedir. Aksi halde sağlıklı sonuç almak çok mümkün olmayacak ve topraklama direnci yüksek çıkacaktır. Ölçüm yapmak içim topraklama direnci test cihazı( meğer) kademesi, topraklama kademesine getirilir. Ve ölçüm yapılır. Değer 10 Volttan düşük çıkmalıdır. Çıkmazsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu sorun cihazdan olabileceği gibi binanın topraklama değerlerinde elektrik tesisatında da bir sorun olabilir. Bu durumda cihaz test edilmeli eğer cihazda sorun yok ise binanın tesisatı elden geçirilmelidir.

Topraklama ölçümleri hizmeti ile ilgili hizmet talebiniz için iletişim menüsünde yer alan bilgilerle bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Topraklama Ölçümü