YG İşletme Sorumluluğu

Bünyesinde trafosu olan işletmeler, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği “Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumlusu” bulundurmak zorundadır.  “YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Tescil Belgesi” EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından  düzenlenip, TEDAŞ’a onaylatılır ve trafo hücresinde bulundurulması zorunludur. Nadel Mühendislik uzman ve yetkili mühendis ekibi ile işletmelere “Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumlusu” hizmeti sağlamaktadır.

İlgili Yönetmelik maddesi aşağıda tanımlanmıştır ;

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile anılan maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) SMM olarak çalışıyorsa, EMO‘dan yıl sonuna kadar geçerli Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi almış olması,”

“Lisans diplomasında elektrik elektronik mühendisi unvanı taşıyan EM‘lerin Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Belgesi 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının değişik  (h) bendinin (8) numaralı alt bendi dikkate alınarak düzenlenir.”

YG İşletme Sorumluluğu hizmeti ile ilgili hizmet talebiniz için iletişim menüsünde yer alan bilgilerle bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YG Sorumluluk